Spring naar de inhoud

Wat is er mis bij Viziris?

Bij Viziris heeft men ontdekt, dat er iets heel erg mis is:

“Het bestuur van Viziris heeft geconstateerd dat het er nog niet voldoende in is geslaagd de juiste instrumenten te vinden (of de bestaande instrumenten goed te benutten) om haar advies- en belangenbehartigingstaak op een adequate wijze vorm te geven. De participanten van Viziris hebben er sterk op aangedrongen gerichte stappen te nemen die ertoe leiden dat Viziris een meer gezaghebbende rol kan spelen. Ook zou Viziris meer kunnen betekenen voor mensen die zich voor informatie en advies richten tot de Ooglijn.”

Hoe lang bestaat de Federatie/Viziris nu al? Komt men er nu achter dat het proces van adequate vormgeving zo langzaam aan wel eens zou moeten zijn afgerond? Is het nog steeds niet doorgedrongen, dat wat tot nu toe is gepresteerd nog het beste kan worden omschreven als ‘geklungel in de marge’?

Al jaren lang lees ik, dat Viziris heeft meegedacht, het eens is met wat anderen doen voor de doelgroep, participatie en ontwikkeling van de doelgroep graag zou bevorderen en ondanks de minieme resultaten er heel goed in slaagt om het beschikbare geld op te maken aan dure commissies en onderzoeksbureaus die rapporten maken die vervolgens in de la verdwijnen. Al jaren lang worden adviezen uit de doelgroep genegeerd, worden initiatieven door derden naar de prullenmand verwezen en blijft men hardnekkig vasthouden aan het principe dat goedbedoelde ondeskundigheid beter is dan een professionele aanpak.
De taak van Viziris zou eruit moeten bestaan om op gezaghebbende wijze sturing te geven aan een breed terrein van activiteiten gericht op de emancipatie van visueel gehandicapten. Hieronder vallen lectuurvoorziening, onderwijs ondersteuning, mobiliteitsverbetering en voor alles het introduceren van de ‘digitale maatschappij’.

Wij blinden en slechtzienden doen het niet zo goed als piloot, scherpschutter of autocoureur, maar op de computer staan we ons mannetje. Op de honderd meter horden kan je voornamelijk om ons lachen, maar uitgerust met de juiste mobiliteits hulpmiddelen anno 2007 zien we soms meer dan de doorsnee ziende. We zijn gewonen mensen, die wel kunnen rekenen maar niet zo goed kunnen tekenen.

De arbeidsparticipatie onder blinden en slechtzienden is laag. Dat heeft deels te maken met een te tolerante maatschappij, het Sinterklaas spelen met verzekeringspremies en de tekst “Blindheid maakt dom” boven de poort naast de uitkijktoren. In plaats toponderwijs ter beschikking te stellen en alles op alles te zetten voor toegankelijk onderwijs is het schijnbaar makkelijker om “Dat kan jij toch niet” te zeggen. Uiteindelijk kan je dan het geld dat daardoor overblijft steken in dure websites en ander ‘Haags’ gedrag waarmee een imago moet worden hooggehouden.

De participanten van Viziris doen er beter aan ultimata te stellen waarbinnen Viziris haar bestaansrecht toetsbaar bewijst. Mocht daar niet aan kunnen worden voldaan, dan is het tijd om subsidiegeldstromen snel om te buigen in richtingen die ertoe leiden dat deze gelden wel ten goede van de doelgroep komen.

Rob Melchers

Over de auteur

Rob Melchers

1 Reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  • bete rob, het was goed om te lezen dat er iemand scherp en kritisch mee kijkt en leest, wetende dat jouw mening gedeeld wordt door vele uit de achterban, maar dat vele het niet duren uit te spreken. Want soms is het nog: wiens woord men spreekt wiens brood men eet. Zelfs mensen van de ooglijn erkennen dat vizirs te veraf staat van de doelgroep. Een Helmis Spijker die tegen een van de onderzoekers, tijdens de bundeling, durft te zeggen: die vrijwilligers het liefst was ik ze kwijt ze belemmeren. Heeft helaas na drie jaar 40 u betaald gekregen te hebben en 20 u gewerkt. nodig gevonden om te roepen dat het allemaal maar digitaal moet, zonder te luisteren naar de achterban die dan zegt: niet iedereen kan dat. Jammer dat mensen soms gewoon gewipt worden , die moet je lozen(???) want een scherpe en kritsche achterban dat is lastig. Of dat Helmi menig een benaderd om te zorgen dat ze verdwijnen uit het werkveld. Maar haar moverende reden bedriegt ons misschien, het geweten van haar kan haar niet bedriegen. hopelijk kan ze er mee leven.
    Jammer dat ze meent tegen enkele van ons te moeten zegggen: U bent een uitstekende belangbehartiger, en heeft een grote inzet, en bent erg vasthoudend, en behartigd de belangen van mensen met een visuele handicap, op diverse terreinen en weet ook succesen te behalen, maar u bent niet geschikt om ons als viziris te representeren. Nou vraag ik je. puppet on a string. Ze weten (nog) niets van arbeid en scholing, op aandringen van de achterban is dat nu begonnen, maar waar waren ze tijdens de ronde tafel conferentie over wajong , van het cda, en waarom laten ze zich het spreekrecht tijdens de komende hoorzitting,ontnemen op donderdag 18 oktober, ze laten het over aan de cg raad ??? ze hebben er nog geen kaas van gegeten,hebben nog niet de now how in huis helaas, jammer, de achter ban was gelukkig wel op de ronde tafel conferentie en heeft die het cda kunnen informeren . Ik zou gaan voor een viziris, die echt wel bestaans recht heeft, als het maar werkelijk zou luisteren naar de achterban, en durft de knelpunten over te nemen van de achterban en dan elkaar aanvult daar waar het beleidsmatig in andere taal moet worden geschreven,de achterban ondersteund, ze zijn er nl voor en door de achterban, en ik heb de indruk dat ze soms hun eigen toko overeind houden om er maar ze zijn en doen praten namens de achterban, hetgeen niet altijd waar is.ze hebben hun eigen verhaal, wat niet aan de werkelijk heid toets. Maar een achterban lastig kritsch en te scherp te vinden dat is toch wel ernstig.
    Ik zou zeggen wie is viziris zonder achterban. daar komt zoveel goeds vandaan en dus heeft men elkaar nodig en moet men elkaar aanvullen. De nieuwe directeur geeft nieuwe hoop, en met een kritisch meedenkde achterban moet het lukken het doel: opkomen voor allen die een visuele beperking hebben, de knelpunten boven water houden en wat assertiever te werkgaan, en het hoogst haalbare eruit te halen, want soms kan het niet altijd, maar minimaal laten horen wet er leeft en kijken naar mogelijkheden. De achter ban houd ze wel scherp, hopelijk gaan ze er nu mee aan de slag en slaan ze de achterban niet langer uit hun gezichtsveld…….

Door Rob Melchers
Een helder geluid, een kritische blik en betrouwbare informatie

Recente artikelen

Rubrieken

Over Oog voor Nieuws

Oog voor Nieuws: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.

Ontvang de laatst verschenen artikelen in je mail

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe artikelen.

Voeg je bij 2 andere abonnees