Spring naar de inhoud

Beter zonder AWBZ? ——————————-

Staatssecretaris Bussemaker geeft rond de zomer haar reactie op het RVZ-advies over de financiering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ze baseert haar eindoordeel ook op het door haar gevraagde advies van de SER (Sociaal- Economische Raad), dat dit voorjaar wordt verwacht.

In haar persbericht van31 januari 2008 stelt de RVZ, raad voor de Volksgezondheid & Zorg:

“Opheffing van de AWBZ en herverdeling over Zorgverzekeringswet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan belangrijke voordelen hebben voor de betaalbaarheid van de zorg en de kwaliteit van de zorg voor bepaalde groepen patiënten. Dit vereist echter wel een aanpassing van de ZVW en de WMO en een zorgvuldige, stapsgewijze invoering die risico’s voor mensen met chronische aandoeningen beheersbaar maakt. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) schrijft dat in zijn advies “Beter zonder AWBZ?”.

De aanspraken in de AWBZ zijn uitgedijd en het oorspronkelijke pakket van onverzekerbare risico’s is opgerekt. De kosten van de gezondheidszorg stijgen de komende vier jaren met minstens twintig procent verder. Een groot deel komt op het conto van de AWBZ. Staatssecretaris Bussemaker heeft de Sociaal-Economische
Raad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg gevraagd om advies over de AWBZ. Haar scenario’s lopen uiteen van handhaving van de AWBZ in de huidige vorm maar met een betere organisatie tot onderbrenging van alle zorg uit de AWBZ in de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

In dat laatste geval zijn de gevolgen voor de chronische patienten van groot belang. Waar hebben deze patienten behoefte aan? Hoe kan een verandering van de financiering bijdragen aan betere zorgarrangementen? Wat zijn de voordelen, waar liggen de risico’s voor deze patienten en hoe kunnen die risico’s worden ondervangen?

Deze vragen heeft de Raad in overleg met patientenorganisaties beantwoord vanuit het perspectief van vier aandoeningen. Het gaat om het Downsyndroom, beroerte, dementie en schizofrenie. Downsyndroom is een aangeboren aandoening. Beroerte, dementie en schizofrenie zijn voorbeelden van chronische aandoeningen, waardoor gezonde mensen in de loop van hun leven worden getroffen.

De Raad stelt voor de AWBZ op te heffen. Na een overgangsperiode moeten de zorgverzekeraars en gemeenten verantwoordelijk worden voor mensen met een chronische aandoening. Maar dan moeten zorgverzekeraars de zorg wel beter gaan organiseren en moeten de gemeenten harde kwaliteitsgaranties bieden.

Zo’n betere organisatie en meer kwaliteit kunnen worden bereikt als aan vier voorwaarden is voldaan. Allereerst moeten de zorgverzekering en de WMO worden aangepast. Een aantal elementen uit de AWBZ, zoals de onafhankelijke indicatiestelling voor langdurig verblijf, de persoonsgebonden budgetten en de niet medische behandelmethoden moeten in de zorgverzekering worden opgenomen. De WMO moet worden uitgebreid met op maatschappelijke participatie gerichte onderdelen en de zorgplicht van de gemeenten moet worden aangescherpt.

Daarnaast moet de zorg beter worden georganiseerd. Dat kan door ontwikkeling van zorgketens voor chronische aandoeningen, casemanagement en een goed functionerende eerste lijnsgezondheidszorg.

Vervolgens moet worden overgegaan tot opheffing van de AWBZ.

Tenslotte moet op voorhand geen uitzondering worden gemaakt voor patienten met een indicatie voor zwaar verblijf. Voor deze groep patienten is het mogelijk en wenselijk dat zij onder de zorgverzekering vallen. Daardoor hebben verzekeraars er belang bij dat ook voor deze patienten naar alternatieven in de samenleving wordt gezocht. Voor de groep patienten waarvoor dit niet mogelijk is moeten wel speciale maatregelen worden getroffen. Maar dat mag een grondige herziening van het zorgstelsel niet in de weg staan.”

Bronnen:
http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/lz/2008/bussemaker-bestudeert-voorstel.asp

http://www.rvz.net/cgi-bin/adv.pl?advi_relID=134&chap_relID=4&last=1&stat=N

Over de auteur

Voeg reactie toe

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Door -
Een helder geluid, een kritische blik en betrouwbare informatie

Recente artikelen

Rubrieken

Over Oog voor Nieuws

Oog voor Nieuws: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.

Ontvang de laatst verschenen artikelen in je mail

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe artikelen.

Voeg je bij 2 andere abonnees