Oog voor Nieuws

Persbericht: Sensis en MeanderGroep Zuid-Limburg gaan samenwerken

Heerlen / Sittard, 1 februari 2008 – Sensis, de organisatie voor slechtziende en blinde mensen, en MeanderGroep Zuid-Limburg, een brede zorgorganisatie met onder meer thuiszorg en zorg in een verzorgings- of verpleeghuis, gaan samenwerken. Doel daarbij is in de eerste plaats de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking in de regio Zuid-Limburg te bevorderen. Daarnaast hopen beide organisaties de professionele ontwikkeling van hun medewerkers te stimuleren.

De officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vindt plaats op vrijdag 15 februari 2008 van 14.00 uur tot 15.30 uur

in het Centrum voor Slechtzienden Parkstad, Zeswegenlaan 181, 6412 HH Heerlen

De heren Huub de Haan, directeur extramurale dienstverlening bij Sensis, en Math Gulpers, directeur binnen de MeanderGroep, zullen de samenwerking toelichten.

Na het formele gedeelte is er gelegeheid het Centrum voor Slechtzienden te bekijken. In dit centrum van de MeanderGroep voor dagbesteding op maat aan slechtziende ouderen gaan Sensis en de MeanderGroep nauw samenwerken. Mensen uit Heerlen en omgeving kunnen hier voortaan met al hun vragen over slechtziendheid naar het spreekuur van Sensis. Iedere vierde vrijdag van de maand kunnen ze hier van 9.00 tot 12.00 uur terecht. Het eerste gedeelte van het spreekuur is op afspraak (T 088 – 5858800), vanaf 11.00 uur kan men met korte vragen ook zonder afspraak binnenlopen. Verder gaat Sensis scholing geven aan medewerkers van de MeanderGroep in de herkenning van signalen die wijzen op slechtziendheid en het omgaan met mensen die een visuele beperking hebben.

Mobiele versie afsluiten