Spring naar de inhoud

Copyright

Op de inhoud en vormgeving van Challenge-Media (hieronder begrepen de website en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Challenge-Media c.q. rechthebbende.

Voor hergebruik kunt u schriftelijk contact opnemen met de redactie.

In principe is het niet toegestaan materiaal van Challenge-Media te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur en de publicatiedatum.

Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.

Indien u op basis van informatie op onze website een eigen oorspronkelijk bericht of samenvatting maakt, dan is dat uiteraard toegestaan, waarbij het goed gebruik is dat u daarbij wel de bron noemt van en in voorkomende gevallen een hyperlink plaatst naar de oorspronkelijke publicatie.

Links

Het plaatsen van links naar artikelen op Challenge-Media wordt zeer op prijs gesteld. Hieraan is dan ook geen voorwaarde verbonden.

Auteursrecht op ingezonden stukken

Lezers die ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Challenge-Media en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Challenge-Media heeft het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, audio- en beeldmateriaal

Een helder geluid, een kritische blik en betrouwbare informatie

Recente artikelen

Rubrieken

Over Oog voor Nieuws

Oog voor Nieuws: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.

Ontvang de laatst verschenen artikelen in je mail

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe artikelen.

Voeg je bij 2 andere abonnees